مدخل بیت المعمور
34 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین جلد 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
از نام‌های کعبه یا جایی محاذی آن در آسمان
آدرس اینترنتی