مدخل بسمله
31 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین جلد 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کوتاه شده «بسم الله الرحمن الرحیم» و از موارد اختلافی میان مذاهب اسلامی
آدرس اینترنتی