مدخل افک
50 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
افک: رخدادی در صدر اسلام با نسبت ناروا به عایشه یا ماریه